نمایش 1–12 از 14 نتیجه

برنج طارم شیرودی 10 کیلویی

595,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • برنج طارم شیرودی

برنج طارم شیرودی 5 کیلویی

297,500 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 5 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • برنج طارم شیرودی

برنج چلوکبابی 5 کیلویی

317,500 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 5 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • برنج فجر مناسب کترینگ و چلوکبابی

برنج چلوکبابی 10 کیلویی

635,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • برنج فجر مناسب کترینگ و چلوکبابی

برنج سرلاشه طارم 10 کیلویی

662,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سرلاشه  طارم

برنج سرلاشه طارم 5 کیلویی

331,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 5 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سرلاشه  طارم

برنج نیم دانه 5 کیلویی

175,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 5 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • نیم دانه طارم

برنج نیم دانه 10 کیلویی

350,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • نیم دانه طارم

برنج فجر طلایی 10 کیلویی

680,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سورتینگ شده

برنج طارم هاشمی 10 کیلویی

835,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سورتینگ شده

برنج طارم محلی 10 کیلویی

815,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سورتینگ شده

برنج طارم کشت دوم 10 کیلویی

1,080,000 تومان
 • بسته بندی دونه به دونه شمال
 • وزن : 10 کیلوگرم
 • بسته بندی لوکس
 • سورتینگ شده